Energie Volání Data Internet Pohonné Hmoty

Srovnání - ceny energií

V domácnosti patří platby za energie k největším výdajům. Cenu za elektřinu a plyn můžete ovlivnit výběrém správného dodavatele. Srovnejte tedy nejen cenu energií, ale také služeb, které jsou spojenené s energiemi.

Elektřina do bytu

Kalkulačka cena ELEKTŘINY

Plyn do bytu

Kalkulačka cena PLYNU

Z čeho se skládá cena energií

Výsledná cena energie na faktuře, ať už elektřiny nebo plynu, se skládá z několika částí.

1. platby dodavateli (neregulované)

  • Cena za spotřebované kWh.
  • Stálý měsíční poplatek za dodávku

Dodavatele si vybíráte.

2. platby distributorovi, operátorovi trhu a státu (regulované)

  • Poplatky za dopravu, údržbu elektrické nebo plynové sítě, podporu "obnovitelné energie", daně. Území ČR je rozděleno pod správu několika distributorů. Distributora nelze vybrat, je dán Vaší adresou. Výše plateb je regulována Energetickým regulačním úřadem.